Shopsy nodrošina ātru un vienkāršu produktu meklēšanas pakalpojumu, sniedzot piekļuvi partneru vietņu piedāvājumiem. Visa informācija par Shopsy piedāvātajiem produktiem tiek iegūta no partneru vietnēm. 

Shopsy un partneru vietnes ir atsevišķas un neatkarīgas viena no otras. Visi lietotāji, kurus interesē konkrēts piedāvājums, kas atrodas vietnē Shopsy, tiek automātiski novirzīti uz partneru vietni.

Shopsy patur tiesības veikt jebkādas izmaiņas piedāvājumos savā tīmekļa vietnē, pārtraukt to publicēšanu bez iepriekšēja brīdinājuma. Shopsy ir informācijas resurss, ko aizsargā autortiesību likums. Shopsy ir pakļauts īpašumtiesībām.

Īpašumtiesības

Jebkuras informācijas kopēšana, izmantošana, izplatīšana ir aizliegta bez Shopsy piekrišanas un ir sodāma saskaņā ar likumu. 

Visus Shopsy partneru sniegtos piedāvājumus aizsargā likums, tie ir paredzēti tikai informatīviem nolūkiem un nav kopējami, uzglabājami vai izmantojami jebkādiem citiem komerciāliem mērķiem.

Atbildība

Shopsy nav atbildīgs par to partneru vietņu saturu, dizainu, likumību vai precizitāti, kuru informācija ir sniegta Shopsy.

Shopsy negarantē nepārtrauktu Vietnes darbību un neuzņemas juridisku atbildību par tehniskām problēmām.

Shopsy var veikt izmaiņas šīs vietnes materiālos bez iepriekšēja brīdinājuma. Shopsy neuzņemas atjaunināt Shopsy vietnē pieejamos materiālus, ja tie ir novecojuši.